Voor autoverhuur- bedrijven

Uitvoering Wet Mulder

Autoverhuurders mogen wettelijk alle bekeuringen op kenteken van verhuurde auto’s ‘verleggen’ naar de huurder. Veel verhuurbedrijven maken wel gebruik van deze mogelijkheid, maar dienen hun bezwaarschriften vaak nog handmatig in.
Fine Company heeft dit proces volledig geautomatiseerd en kan U daardoor de afhandeling veel goedkoper en betrouwbaarder aanbieden.
Wij handelen niet alleen bekeuringen van het CJIB af, maar ook alle parkeerboetes en buitenlandse boetes.
Het resultaat is dat de verhuurder geen boetes meer ziet. Alles wordt afgevangen door Fine Company, waarna wij ervoor zorgen dat de bekeuring razendsnel op naam van de huurder komt te staan, waarna zelfs de bezwaartermijn opnieuw ingaat.
De verhuurder behoudt overigens de mogelijkheid om de huurder te belasten voor de afhandelingskosten.

Voor lease-maatschappijen

Verwerking + incasso berijder

Leasemaatschappijen hebben vrijwel geen mogelijkheid, bekeuringen naar de berijder te verleggen.
Dit betekent dat zij alle bekeuringen aan de werkgever, of rechtstreeks aan de berijder factureren.
Fine Company biedt momenteel de mogelijkheid om ook papieren boetes digitaal in te lezen in uw leasesoftware. Die kunnen daardoor op dezelfde manier worden afgehandeld als CJIB-bekeuringen. Ook verdergaande outsourcing inclusief betaling van bekeuringen aan instanties en incasso bij de berijders is mogelijk.
Belangrijkste voordelen: verlaagd kapitaalbeslag en betalingsrisico. Leasemaatschappij en werkgever delen samen de kosten voor de afhandeling door Fine Company.
Eventuele verhogingen zijn voor de berijder 50% lager dan die het CJIB berekent. Alleen als de berijder na de 2e verhoging niet betaald heeft wordt de werkgever erbij betrokken.

Voor werkgevers

Afhandeling + incasso berijder

Of U als werkgever nu auto’s least of in eigendom heeft, de afhandeling van bekeuringen kost tijd en geld.
Fine Company kan U in beide gevallen ontzorgen.
Bij een leasecontructie nemen wij niet alleen de facturering over van de leasemaatschappij, maar innen wij ook de bekeuring bij de berijder. Dit levert U een aanzienlijke besparing op, verbetert Uw liquiditeit èn houdt de relatie met de werknemer zuiver.
Andere voordelen zijn: werkgever en
leasemaatschappij delen samen de kosten voor de afhandeling door Fine Company. Eventuele verhogingen zijn voor de berijder 50% lager dan die het CJIB berekent. Alleen als er een 2e verhoging komt, loopt de betaling via de werkgever.

Werkgevers met een vloot in eigendom bieden wij een sluitende combinatie van bovenstaande diensten.