overstap

Hoe werkt de overdracht naar
Fine Company?

Wij regelen alles voor U

We gaan stap voor stap te werk.
Het eerste wat we gaan doen, is de CJIB boetes van U overnemen. Daartoe regelen wij namens Uw bedrijf alles met het Openbaar Ministerie. Verder organiseren wij met U de digitale aanlevering van de benodigde gegevens aan ons. Zodra dat is gebeurd, kan de afhandeling van CJIB bekeuringen door Fine Company direct van start gaan! Op basis van door ons verstrekte managementinformatie houdt U de vinger aan de pols.
De werkwijze voor parkeerboetes en buitenlandse boetes is vrijwel gelijk. Alleen het scannen en uploaden van deze papieren boetes is anders ingericht.

Vertrouwen opbouwen

Als je nog nooit met elkaar hebt samengewerkt, moet je eerst bewijzen dat je waarmaakt wat je elkaar hebt beloofd.
Vertrouwen moet je verdienen.
Via onze management-webportal bent u te allen tijde in staat om pdf-scans van alle bekeuringen in te zien en de status van bekeuringen te checken. U kunt uzelf op die manier overtuigen dat onze digitale afhandeling echt waterdicht is. Omgekeerd zijn wij in staat om zeker te stellen dat Uw informatievoorziening naar Fine Company voldoet aan de gestelde eisen.

Wij betalen wat mis gaat

Vertrouwen is mooi, afgedekte risico’s zijn beter. Fine Company geeft daarom een garantie af: van elke bekeuring die door onze fout te laat betaald wordt, betalen wij de verhoging.