ambitie

‘Volledige ontzorging tegen
substantieel lagere kosten.
Daar staan we voor!’

 

Peter van Rijswijk en Harrie van Beek,
oprichters van Fine Company

Voor wie zijn we er?

Wij willen de beste partner zijn voor autoverhuurders, lease-maatschappijen en hun klanten. Wij willen hen ontzorgen en mee laten profiteren van lagere kosten met betere dienstverlening. Dit stelt hen in staat, zich meer op hun core business te richten.

Hoe doen we dat?

Wij geloven dat je alleen succesvol kunt zijn als alle partijen in de keten er voordeel bij hebben.
We realiseren meerwaarde door
– het benutten van schaalgrootte
– optimaal benutten van wetgeving
– slimme inzet van digitalisering
– een servicegerichte organisatie

Wat bieden we aan?

Wij nemen de volledige afhandeling van bekeuringen van onze klanten over. Wij doen dit door hen een digitale oplossing aan te bieden, die de wettelijke mogelijkheden maximaal benut en de grootste kostenbesparing oplevert.
Klik hier om te zien hoe het werkt.

Wat mag U dat kosten?

Afhandeling door Fine Company moet kostenbesparing opleveren.
Er wordt maandelijks gefactureerd op basis van een bedrag per bekeuring. Dat is meestal slechts een paar euro per bekeuring, afhankelijk van het type bekeuring en van de mate van ontzorging. Ook voor matching van huurdergegevens en voor de postverzending van bezwaarschriften hanteren we messcherpe tarieven.

Wat moet het opleveren?

De kostenbesparing die het uitbesteden van Uw bekeuringen oplevert is de eerste winst.
Maar je hebt er niets aan als je met de ellende blijft zitten als het fout gaat. Daarom garandeert Fine Company correcte afhandeling: de gevolgkosten van afhandelfouten zijn voor onze rekening. Dat is pas echt ontzorging!

Wat betekent dit voor U?

U heeft Uw business, wij hebben de onze. Ieder zijn specialiteit.
Onze dienstverlening maakt dat U zich geen zorgen meer hoeft te maken om een vervelende bijzaak voor U: bekeuringen. U hebt een zorg minder en kunt U dus meer richten op Uw core business.
En dat ook nog eens tegen lagere kosten…